MULTITASKING

Ett axplock av alla de vitt skilda arbetsuppgifter som min äkta hälft – syster Sennait – utförde på sjukhuset i Aira. Tala om bred kompetens.