EDUF

http://www.eduf.se/

När vi kom till sjukhuset i Aira blev vi bestörta över hur få i personalen som hade formell sjukvårdsutbildning. De flesta hade stor praktisk erfarenhet och många var oerhörd kunniga och hårarbetande. Men hade aldrig erbjudits en chans till att utbilda sig.

På hela sjukhuset med 100 sängplatser fanns endast en handfull legitimerade sjuksköterskor. Inga barnmorskor. Inga specialiserade sjuksköterskor i narkos – operation – anestesi eller intensivvård. Endast ett par etiopiska AT läkare. I perioder inga alls.

Från första dagen engagerade vi oss i att utbilda så många av personalen som överhuvudet möjligt. Med pengar donerade av privatpersoner och enstaka organisationer.

När en grupp missionsvänner besökte sjukhuset fick vi en fråga som ingen någonsin ställd förut. Det var ett par äldre farbröder som undrade: “Vad behöver ni hjälp med?”Jag behövde ingen betänketid utan svarade utan att blinka: “Utbildning”.

Det blev starten för EDUF. En svensk biståndsorganisation som ger stipendier och mikrolån till utbildning av sjukvårdspersonal i Afrika. En av de mycket få biståndsorganisationer som jag har förtroende för.

Tack vara EDUF har sjukhuset i Aira fått legitimerade sjuksköterskor och barnmorskor så det räcker, anestesi – och intensivvårdssköterskor, röntgen assistenter, health officers, specialsjuksköterskor och flera specialiserade doktorer.

Det unika med EDUF är att inte ett öre går till administration. Alla donationer går obeskuret till verksamheten. De administrativa utgifter som uppstår täcker styrelsen ur egna fickor och alla arbetar på frivillig basis utan lön