STREPTOKOCKER

Igår föreläste jag för barnläkarföreningen på Vrinnevisjukhuset i Norrköping.

Barnläkare tycker inte om att se blodiga operationsbilder så jag letade fram lite “snällare” variationer bland de medicinska fallen jag tvingades handlägga när jag i två år var helt ensam läkare på sjukhuset i Aira. 

Det kom många barn med olika infektionssjukdomar, bl.a. streptokockinfektioner, i hals och på huden.

Som bekant kan den typ av bakterien som kalla beta-hemolytiska orsaka en rad andra sjukdomsbilder som orsakas av antikroppar mot kroppens egna vävnader som bakterien lurar den att producerar.

Vanligast är reumatisk feber (inte att förväxla med ledgångsreumatism), en akut  inflammation som springer från led till led.

Inflammerade leder

En annan är akut glomerulonefrit, en akut njurinflammation

 

Den allvarligaste är skada på mitralisklaffen i hjärtat som kan svikta helt.

Mere ovanlig är Sydenhams Chorea, mere känt under namnet St Veits dans, som angriper nervsystemet.